logo type

موسسه ای غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، فرامذهبی و فراملی است که به توانمندسازی و ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد و ارتقای سطح بلوغ و استقلال‌شان کمک می‌کند.

درباره ما

ساخت جامعه ای بهتر با کمک مردم

سازمانهای مردم نهاد از میان مردم، توسط مردم و برای رفع چالشهای مردم ظهور میکنند و از طریق اعتمادسازی ، اجماع و مشارکت با رویکرد سرمایه اجتماعی سازی به عنوان موتور توسعه جوامع در دوران کنونی هستند. این سازمانها که بر بستر اعتماد مردم شکل میگیرند  در صورتی که عملکرد صحیح و مناسبی داشته باشند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در میان مردم و ذینفعانشان خواهند بود تا جایی که  قدرت و سطح بلوغ این سازمانها، یکی از شاخصهای اصلی میزان توسعه یافتگی جوامع تلقی میشود. افزایش سطح دانش تخصصی و مهارتهای مدیریتی ویژه سازمانهای مردم نهاد به ارتقا عملکرد این سازمانها منجر میشود.

about us

موسسه رسا به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان های زیر در حال فعالیت می باشد

دوره های آموزشی

دوره یک ساله تخصصی مدیریت سازمانهای مردم نهاد

دوره یک ساله تخصصی مدیریت سازمانهای مردم نهاد
Master course in NGO Management (MNM)

مدیریت سازمانهای بخش سوم اصول و مهارتهایی متفاوت با مدیریت سازمانهای تجاری و انتفاعی نیاز دارد. در دوره MNM دانش تخصصی و مهارتهای کاربردی مدیریت سازمانهای مردم نهاد در اختیار مدیران و داوطلبان برگزیده سازمانهای مردم نهاد قرار میگیرد. این دوره با حمایت مالی موسسه راهبردی سپهر افرا برای پذیرفته شدگان ورودی برگزار میشود.

دوره های کوتاه مدت

دوره های کوتاه مدت ارتقای دانش و مهارت
برای مدیران و داوطلبان سمن‌ها

با هدف افزایش دانش و مهارتهای الزامی برای داوطلبان سازمانهای مردم نهاد و ایجاد ارتباطات سازنده و اثربخش بین فعالان بخش سوم، با حمایت مالی موسسه راهبردی سپهر افرا، دوره های کوتاه مدت کاربردی براساس نیازسنجی های فصلی انجام شده توسط واحد آموزش و توانمندسازی برای همه داوطلبان در قالب کارگاههای آنلاین و حضوری برگزار میگردد.

خدمات مشاوره به سمن‌ها

خدمات مشاوره به سازمان های مردم نهاد، با توجه به سطح بلوغ آنها در دو مرحله زیر ارائه خواهد شد

ظرفیت سنجی سازمان‌ های مردم نهاد

ظرفیت سنجی سازمان‌ های مردم نهاد

کجا هستیم؟
ایجاد خودآگاهی سازمانی به وسیله مدل ارزیابی ثمین

ظرفیت سازی و پروژه های ارتقای سطح بلوغ

ظرفیت سازی و پروژه های ارتقای سطح بلوغ

به کجا باید برویم؟
برنامه ریزی مسیر توسعه با توجه به سطح بلوغ سازمان

مرکز نوآوری

شتابدهی و حمایت از کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینی اجتماعی با هدف خلق ارزش افزوده اجتماعی یکی از مهمترین راهکارهای پایداری سازمانهای مردم نهاد و استقلال جامعه هدف این سمن ها است. حمایت و تامین منابع لازم جهت شتابدهی رشد استارتاپهایی با هدف خلق ارزش افزوده اجتماعی از خدمات موسسه راهبردی سپهر افرا است. در این راستا از ایده های برتر و تیم های اجرایی ایده ها حمایت کرده و امکانات و منابع الزامی رشد در اختیار این تیم ها قرار داده میشود. جذب تیم های استارتاپی پس از فراخوان فصلی مرکز شتابدهی و حمایت از کارآفرینی اجتماعی موسسه راهبردی سپهر افرا و براساس شاخصهای از پیش تدوین شده انجام میشود. اطلاع رسانی فراخوان در شبکه های اجتماعی موسسه راهبردی سپهرافرا صورت خواهد گرفت.

شتابدهی و حمایت از کارآفرینی اجتماعی

بورسیه دوره های آموزشی

با هدف فراهم آوردن فرصت برابر برای علاقمندان به شرکت در دوره یکساله مدیریت سازمان های مردم نهاد (MNM)، این دوره با حمایت موسسه رسا بصورت بورسیه برای افراد حقیقی و حقوقی برگزار می‌گردد.
scholarship