مرکز نوآوری کارآفرینی اجتماعی

چرا کارآفرینی اجتماعی؟

کارآفرینی اجتماعی با هدف خلق ارزش افزوده اجتماعی یکی از مهمترین راهکارهای پایداری سازمانهای مردم نهاد و استقلال جامعه هدف این سمن ها است. از طرفی برای رسیدن جامعه به توسعه پایدار، نیاز است تا سازمان هایی فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکتی خود و برای رفع یک نیاز اجتماعی با روش های کسب و کار بازار پا به عرصه اقتصاد بگذارند. لذا حمایت و تامین منابع لازم جهت شتابدهی رشد استارتاپهایی با هدف خلق ارزش افزوده اجتماعی از خدمات موسسه راهبردی سپهر افرا است.

خدمات مرکز نوآوری

برای سرعت بخشیدن به فرایند ایده تا محصول، مشاوران و متخصصان در مرکز نوآوری مشاوره های فنی و تخصصی مورد نیاز جهت تسهیل توسعه استارتاپ و همچنین کاهش چالش های پیش روی آنها را به تیم های برگزیده ارائه می دهند. خدمات اصلی مرکز نوآوری عبارتند از:

فرایند پذیرش تیم ها

تکمیل فرم درخواست اولیه

در زمان های اعلام شده توسط مرکز نوآوری در شبکه های مجازی و سایت موسسه رسا، صاحبان ایده میتوانند فرم موجود در سایت را تکمیل نمایند.

تکمیل طرح کسب و کار

پس از بررسی ایده ها و فرم های درخواست اولیه، با تیم های برتر تماس گرفته شده تا نسبت به تکمیل طرح کسب و کار خود اقدام نمایند.

مصاحبه حضوری

در صورت تایید شدن طرح کسب و کار توسط منتورهای مرکزنوآوری، تیم ها جهت دفاع از طرح کسب و کار خود در دفتر رسا حضور خواهند داشت.