مدیریت دانش در سازمان‌های مردم نهاد

مدیریت دانش در سازمان‌های مردم نهاد

مقدمه ای بر مدیریت دانش مدیریت دانش می‏‌تواند با یکپارچه‌‏سازی سرمایه‌‏های دانشی سازمان‏‌ها در بخش‌‏های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند یادگیری سازمانی، بازطراحی فرآیندها، اعتلای فرهنگ سازمانی، خلق دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی (پنهان) به صریح (آشکار) و نهایتاً رهبری و تصمیم‌‏گیری هوشمندانه، زمینه ارتقای سطح فعالیت‌‏ها و رسیدن به اهداف موردنظر […]

مدیریت سبز در سازمان‌های مردم نهاد

مدیریت سبز در سازمان های مردم نهاد

مقدمه ای بر مدیریت سبز در سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست بستر زندگی انسان و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی اوست و نابودی این بسـتر نتیجـه‌ای جز فقر، بیماری، درگیری و فروپاشی جوامع نخواهد داشت. به بیان دیگر محیط زیست، بستر توسعه و پایه و اساس هر گونه آبادانی و اعتلای جوامع محسوب می‌شود. بنابراین سزاوار […]

خیریه‌ها (Charity) با سازمان‌های مردم نهاد (NGO) چه تفاوتی دارند؟

تفاوت خیریه با NGO

مطالعات نشان داده که مردم ایران از فعال­ترین مردم جهان در زمینه انجام کارهای خیریه و عام المنفعه هستند، اما آیا کمک­‌های مادی و کالایی که عمدتاً توسط خیریه­‌ها انجام می‌شود، می‌تواند باعث شود که افراد حوزه آسیب، از سطحی که در آن درگیرند، فراتر روند و توسعه پیدا کنند؟ خیریه‌ها (Charity) و سازمان­‌های مردم […]