مدیریت دانش در سازمان‌های مردم نهاد

مدیریت دانش در سازمان‌های مردم نهاد

مقدمه ای بر مدیریت دانش مدیریت دانش می‏‌تواند با یکپارچه‌‏سازی سرمایه‌‏های دانشی سازمان‏‌ها در بخش‌‏های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند یادگیری سازمانی، بازطراحی فرآیندها، اعتلای فرهنگ سازمانی، خلق دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی (پنهان) به صریح (آشکار) و نهایتاً رهبری و تصمیم‌‏گیری هوشمندانه، زمینه ارتقای سطح فعالیت‌‏ها و رسیدن به اهداف موردنظر […]