نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی

نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی

مقدمه فرهنگ هر سازمان ریشه در ارزش‌های بنیادین مؤسسین آن سازمان دارد. در این مقاله با مفهوم “ارزش” در سازمان و نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید. نحوه شکل گیری فرهنگ سازمانی هنگامی که اولین مؤسسین یک سازمان کنار هم قرار می‌گیرند، هر کدام ارزش‌های بالقوه‌ای دارند. ارزش‌ها، مطلوباتی هستند […]