خیریه‌ها (Charity) با سازمان‌های مردم نهاد (NGO) چه تفاوتی دارند؟

تفاوت خیریه با NGO

مطالعات نشان داده که مردم ایران از فعال­ترین مردم جهان در زمینه انجام کارهای خیریه و عام المنفعه هستند، اما آیا کمک­‌های مادی و کالایی که عمدتاً توسط خیریه­‌ها انجام می‌شود، می‌تواند باعث شود که افراد حوزه آسیب، از سطحی که در آن درگیرند، فراتر روند و توسعه پیدا کنند؟ خیریه‌ها (Charity) و سازمان­‌های مردم […]